HÍVJON MINKET!
(06-1) 297-6118

AktuálisA Pénzmosási törvény rendelkezései

 

Készpénzes fizetés csak korlátozottan lehetséges!

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) értelmében kötelező ügyfél-átvilágítást elvégeznünk a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen ügyfélkapcsolat létesítésekor, illetve a 4.500.000 forint összeghatárt elérő, vagy azt meghaladó összegű ügyleti megbízás(ok) teljesítésekor, függetlenül a tranzakció pénznemétől. Amennyiben az Ügyfél az azonosító adatainak bemutatására vagy a nyilatkozat megtételére szóló felhívásnak nem tesz eleget, illetve nem járul hozzá a Pmt.-ben meghatározott okmányai másolásához, úgy őt nem szolgálhatjuk ki.

Munkatársunk a fenti értékhatár alatti ügyleti megbízás kezdeményezése esetén is elvégzi az Ügyfél-azonosítást, mely célból az Ügyfél köteles a személyazonosságát igazoló okmányait bemutatni, illetve a megfelelő formanyomtatványok kitöltésével nyilatkozni, hogy az ügyleti megbízást kinek a nevében teljesíti (tényleges tulajdonos), valamint, hogy saját maga, illetőleg a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e. A fentiekre tekintettel kérjük, személyes megjelenéskor hozza magával személyazonosító okmányait az ügyintézés megkönnyítése érdekében.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében éves szinten 4.500.000 forintban korlátozzuk a készpénz használatát nemesfém vásárlása esetén. Fontos hangsúlyozni, hogy nem a vásárlásnak, hanem a készpénzzel történő fizetésnek van korlátja. Átutalással történő fizetés például korlátlanul lehetséges. 4.500.000 forintot meghaladó vásárlást azonban csak akkor lehet készpénzzel fizetni, ha az ügyfél valamely dokumentummal hitelt érdemlően igazolni tudja a készpénz legális eredetét.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

 

Aranypiac hírlevél

Adja meg e-mail címét, és máris minden fontos hír az aranyról házhoz jön!

Név:
E-mail: